Categorieën

Openingsuren

Maandag Gesloten
Dinsdag 10u00 - 17u30
Woensdag Op afspraak!
Donderdag 10u00 - 17u30
Vrijdag 10u00 - 17u30
Zaterdag 10u00 - 17u30
Zondag Gesloten
   
Woensdag & avonduren:
op afspraak


Algemene voorwaarden

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

Identificatie van de verkoper

Stunt Shop, Isschotweg 6,  2222 Itegem
Tel: 015 / 33 90 55 of 0485 / 68 99 95
inbouwapparatuur@hotmail.com
www.stuntshop.be

Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Stunt Shop aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Stunt Shop kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Wij kunnen uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht.

Totstandkoming internetverkoop

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.stuntshop.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Stunt Shop behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Stunt Shop weigeren.

Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Prijzen

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. 
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, maar kunnen afwijken rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:

  • Via overschrijving
  • Betalen bij levering

 

Levering

De goederen worden in principe geleverd door Stunt Shop. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden meegedeeld door Stunt Shop.

Contact

Voor klachten en opmerkingen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Stunt Shop Webshop.

Recht van verzaking

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. 

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Stunt Shop Webshop, Isschotweg 6, 2222 Itegem; 
Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Stunt Shop de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).


Ligging

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Totaal

Winkelwagen Afrekenen